Lendak

Podtatranská obec v okrese Kežmarok v Prešovskom kraji je typická goralská obec, kde ľudia ešte dnes zachovávajú tradície svojich predkov. V dreveničke z 50. rokov 20. storočia bolo vytvorené Múzeum miestnej kultúry. Múzeum je sprístupnené od roku 2003. Návštevníci v ňom spoznajú spôsob života tunajších obyvateľov. Vystavované expozície sa týkajú gazdovstva, remesiel, ale aj náboženstva. Sú tu umiestnené rôzne artefakty, ktoré približujú život našich predkov v minulosti.

Návštevníci tu nájdu posteľné obliečky s modrotlačou (typická pre Lendak), storočné krosná, tradičný nábytok – skriňu, posteľ, ale aj historickú pec. V múzeu sa nachádza aj expozícia tradičného oblečenia – predovšetkým lendacké kroje. Môžete tu nájsť dokonca storočný kožuch či 70- ročné čižmy, ktoré sa zachovali dodnes. Otváracie hodiny sú 10.00 – 15.00, So – Ne podľa dohovoru.

Osturňa

Ďalšia typická goralská obec, ktorá je zároveň pamiatkovou rezerváciou ľudovej architektúry (už od r. 1979). Nachádza sa v okrese Kežmarok, v Prešovskom kraji. Kataster obce patrí do ochranného pásma Pieninského národného parku. V obci sa nachádzajú dve prírodné rezervácie Veľké Osturnianske jazero a Malé jazerá a prírodná pamiatka Jazero. Osturňa je rozsiahla podhorská obec, ktorá patrí k najdlhším obciam Slovenska s dĺžkou približne 9 km. Podobne ako známejšie Čičmany, či Vlkolínec je Osturňa považovaná za živý skanzen. Je jedna zo slovenských obcí, v ktorých sa ešte v súčasnosti žije v pôvodnej dedinskej zástavbe, preto sa označuje aj ako živý skanzen. Tvorí ju približne 157 dreveníc, ktoré sú pamiatkovo chránené objekty.

Pre obec je typická reťazová forma zástavby s átriovými hospodárskymi usadlosťami. Goralskú usadlosť tvorí obytný dom postavený z dreva, v zadnej časti stodola, maštaľ a iné hospodárske objekty. Typický osturniansky dom má sedlovú šindľovú strechu, zrubovú konštrukciu, posadený na kamennej podmurovke, ktorá vyrovnáva terénne nerovnosti. Domy majú výrazné okenice a rámy okien i škárovanie majú farebné či ornamentálne zdobenie. Nájdete tu aj dreveničku, ktorá má približne 133 rokov a je stále udržiavaná vo veľmi dobrom stave, je v súkromnom vlastníctve, ale majitelia sú ochotní sprístupniť ju k nahliadnutiu.

Ždiar

Obec Ždiar sa nachádza v okrese Poprad v Prešovskom kraji. Je známa folklórnymi tradíciami. Miestni ľudia sa ešte stále venujú tradičným remeslám – napr. spracovanie ovčej vlny. V rázovitej obci Ždiar sa nachádza Múzeum – Ždiarsky dom. Podľa vzoru dreveníc z roku 1911 a 1914 bol celý objekt postavený v roku 1971. Drevenica má tradičné ždiarske farby – biela, modrá, červená. Pre drevenice v tejto oblasti je typické modré škárovanie, červené okenné rámy a drevené klady zvyknú byť zdobené ornamentami. Ždiarsky dom je pamiatka ľudovej architektúry, kde môžete zažiť prehliadku so sprievodom, s bohatým výkladom. Vo vnútri drevenice, v obytnej časti sa nachádza expozícia vtedajšieho interiéru, tradičného oblečenia – krojov aj pracovného náradia a nástrojov.  Nájdete tu charakteristický ždiarsky kroj, detské hračky, s ktorými sa kedysi hrávalo, pracovné nástroje, či typický ždiarsky hudobný nástroj – husle (zlobcoky). Popri prehliadke môžete vyskúšať zažiť ždiarsku svadbu, či obliecť si tradičný ždiarsky kroj, pre ktorý sú typické rôzne ornamenty s motívmi rastlín a živočíchov z okolitej prírody. Otvorené je denne od 10.00 – 16.00 okrem nedele (13.00 – 17.00). Cenník 2,50 € dospelí, 1,50 € deti (6-18 rokov).

Ak chcete spoznať život Goralov v obci Ždiar, môžete navštíviť aj Izbu ľudových tradícií. Dozviete sa o histórii Ždiaru, nájdete tu expozíciu bývania a kultúry Goralov, môžete vyskúšať typické ždiarske kroje alebo zažiť ukážku tkania naživo. V období júl-august je otvorené denne od 10.00 – 16.00 hod (po-so) a v nedeľu od 10.00 – 14.00. Vstupné pre dospelých je 2 € a pre deti 1 €.